Kjøpsvilkår

MediYoga / medisinsk yoga ved utmattelse

 

 

Innledning:

 

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av produktet MediYoga / medisinsk yoga ved utmattelse (heretter kalt programmet)

 

Avtalen gjelder mellom deg som kjøper og Frisk I Balanse, Hanne Søbye som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 927465590 og representeres av Hanne Søbye.

 

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

 

 

Viktig:

 

Jeg, Hanne Søbye er ikke lege. Det er kjøpers eget ansvar å sjekke med lege / behandler om kjøper er usikker på om disse øvelsene passer for kjøpers utfordringer / medisinske tilstand. Kjøper er inneforstått med at dette programmet ikke er noe form for kur for utmattelsestilstander, kun et hjelpemiddel / verktøy til bedre mestring av utmattelsen.

 

 

 

Betaling, Angrerett og Garanti:

 

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre 

 

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker. Dokumentene i tilknytning til dette vil sendes til deg i velkommen-epost ved kjøp.

 

Det gis 30 dagers garanti. Vilkårene er som følger: Garantien utløses ved at kjøper ber om å få pengene tilbake. Det er ingen ytterligere vilkår. Kjøper kan få spørsmål om hvorfor garantien brukes, men dette har ikke betydning for retten til å benytte garantien. 

 

 

Ansvar:

 

Kjøper forstår at Hanne Søbye, Frisk I Balanse eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at bedring av utmattelse oppnås. Hanne Søbye, Frisk I Balanse forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til, å komme igang med pusteøvelser, bevegelser og stressreduserende tiltak gjennom MediYoga, pust og mindfulness, som en hjelp ved utmattelse.

Det er likevel kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til egen helse, lytte til signaler fra egen kropp og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater.

 

 

Programmet:

 

Programmet er for deg som sliter med en form for langvarig utmattelse, og som ønsker å lære verktøy for å bedre mestre hverdagen med utmattelse.

Deltagere har tilgang på kurset i et år, men vil få mulighet til å kjøpe videre tilgang for en god pris etter året er gått. Dette vil da bli et årlig abonnement som fornyes hvert år inntil det sies opp.

Firmaet forbeholder seg retten til å fjerne alle tilganger etter programmets slutt, uten forvarsel, for eksempel dersom programmet legges ned, økte driftskostnader for programmet eller ved endringer i programmets innhold og/eller format.

Du er selv ansvarlig for å følge programmets opplegg. Har du spørsmål underveis kan du sende mail til [email protected], eller stille spørsmål i Facebookgruppa - svartid er 48-72 timer i ukedagene og innenfor arbeidstiden 10-15. Det vil også være jevnlige gruppesamtaler der du kan stille dine spørsmål. I tillegg til kursportalen med innhold har deltakerne tilgang til en lukket Facebook-gruppe. 

De jevnlige gruppesamtalene legges ut som opptak i kursportalen slik at de vil være tilgjengelig for andre som kommer inn i programmet på et senere tidspunkt for å lære. Det er ikke mulig å reservere seg fra opptak av disse timene. Opptakene vil være tilgjengelig i alt fra 6 måneder til 1 år om gangen.

Tilgang på programmet (varighet)
Du har tilgang til innholdet i programmet i 12 måneder fra kjøpsdato (eller fra du har fått tilgang til kurset, hvis du ikke har fått tilgang ved kjøp). Etter 12 måneder vil du ikke lenger ha tilgang til innholdet i programmet eller til Facebook-gruppen, men du kan kjøpe tilgang videre for ett år om gangen til en god pris. Dette vil du få beskjed om når du kommer til slutten av din tilgangsperiode.

Viktig å merke seg:

Det er lite forskning på langvarig utmattelse, og delte meninger blant leger og eksperter på hva som kan hjelpe de som sliter med denne problematikken. Forskjellige fremgangsmåter hjelper forskjellige folk, og det som kan hjelpe noen kan gjøre andre sykere.

Du må derfor selv vurdere, gjerne i samråd med din lege, om disse øvelsene er noe som passer for deg og din helseutfordring. Derfor har du også denne 30-dagers garantien på kjøpet så du har mulighet til å vurdere dette i samråd med din lege.

Du alene er ansvarlig for dine beslutninger, handlinger og resultater i livet, og ved din påmelding godtar du at du ikke holder oss ansvarlige for dine beslutninger, handlinger eller resultater, når som helst, under noen omstendighet.

 

Betingelser for bruk:

 

Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet.

 

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre.

 

Kjøper har lov til å ta i bruk maler som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre  eller selge dem videre.

 

Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

 

 

Konfidensialitet:

 

Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om andres sykdomstilstand, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

 

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.

 

 

Utsettelse og Avlysning:

 

Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.

 

 

Avslutning av avtalen:

 

Ved kjøp av programmet har du i utgangspunktet tilgang til programmet i et år.

 

Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene (som gjentatte brudd på reglene i Facebookgruppen) avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmet, utestengelse fra Facebookgruppen og at det ikke gis adgang til deltagelse på Zoom-møter.

 

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

 

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett og Garanti”.

 

 

 

Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

Endringer:

 

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

 

Klager og krav:

 

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

 

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett.

 

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Kontakt:

Hanne Søbye, Frisk I Balanse
[email protected]
91808036

 

Sist endret: 29/8-23