Om MediYoga

MediYoga, eller medisinsk yoga, er en rolig, terapeutisk, forskningsbasert form for yoga som er utviklet i samarbeid med svenske sykehus. Den er brukt mye i helsevesenet, spesielt i Sverige, men også mye her i Norge. Den er opprinnelig rehabiliteringsrettet, men passer fint for alle som er interessert i rolig yoga og ønsker å ta vare på helse, fleksibilitet og balanse i kropp, sinn og emosjoner.

Programmene er satt sammen av pusteøvelser, terapeutiske yogaøvelser og meditasjon. Det er fokus på tilstedeværelse, og øvelsene gjøres med øynene mest mulig igjen og oppmerksomheten innover.

MediYoga har røtter i Kundaliniyoga, som er en dynamisk form for yoga (der mange av øvelsene består av rolige bevegelser i takt med pusten, fremfor statiske stillinger som holdes over lengre tid) og er en god kombinasjon av denne tradisjonelle yogaformen og skolemedisin. Yogaformen bruker fortrinnsvis de øvelsene der studier viser målbar effekt på helsen, og det gjøres stadig nye studier på denne yogaformen, spesielt i svensk helsevesen.

Forskning viser at MediYoga kan hjelpe rygg- og hjertepasienter i rehabiliteringen, og at den gir positive effekter bl.a. ved stress, høyt blodtrykk og ryggsmerter. Den kan gjøres på matte eller på stol, og kan tilpasses den enkeltes behov.


FORSKNING

Kroniske ryggsmerter (to forskjellige studier), Karolinska Sjukhuset:
https://no.mediyoga.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/2012-mediyoga-mot-stress-pa-primarvardspatienter.pdf

Stressrelaterte sykdommer i primærhelsetjenesten, Nora Vårdcentral:
https://no.mediyoga.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/2012-mediyoga-mot-stress-pa-primarvardspatienter.pdf

Høyt blodtrykk:
https://no.mediyoga.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/yogaovningars-inverkan-pa-blodtrycket.pdf

Rehabilitering etter hjerteinfarkt:
https://no.mediyoga.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/positiva-effekter-av-mediyoga-pa-blodtryck-och-kortisolniva-i-saliv-sammenfatning.pdf

Hjerteflimmer:
https://no.mediyoga.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/paroxysmal-hjacc88rtflimmer-studie-2017.pdf


Les mer om MediYoga her: https://no.mediyoga.com/
Og om forskning gjort på Mediyoga: https://no.mediyoga.com/forskning/

MediYoga, eller medisinsk yoga, er en rolig, terapeutisk, forskningsbasert form for yoga som er utviklet i samarbeid med svenske sykehus. Den er brukt mye i helsevesenet, spesielt i Sverige, men også mye her i Norge. Den er opprinnelig rehabiliteringsrettet, men passer fint for alle som er interessert i rolig yoga og ønsker å ta vare på helse, fleksibilitet og balanse i kropp, sinn og emosjoner.
Programmene er satt sammen av pusteøvelser, terapeutiske yogaøvelser og meditasjon. Det er fokus på tilstedeværelse, og øvelsene gjøres med øynene mest mulig igjen og oppmerksomheten innover.
MediYoga har røtter i Kundaliniyoga, som er en dynamisk form for yoga (der mange av øvelsene består av rolige bevegelser i takt med pusten, fremfor statiske stillinger som holdes over lengre tid) og er en god kombinasjon av denne tradisjonelle yogaformen og skolemedisin. Yogaformen bruker fortrinnsvis de øvelsene der studier viser målbar effekt på helsen, og det gjøres stadig nye studier på denne yogaformen, spesielt i svensk helsevesen.
Forskning viser at MediYoga kan hjelpe rygg- og hjertepasienter i rehabiliteringen, og at den gir positive effekter bl.a. ved stress, høyt blodtrykk og ryggsmerter. Den kan gjøres på matte eller på stol, og kan tilpasses den enkeltes behov.


FORSKNING

Kroniske ryggsmerter (to forskjellige studier), Karolinska Sjukhuset:
https://no.mediyoga.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/2012-mediyoga-mot-stress-pa-primarvardspatienter.pdf

Stressrelaterte sykdommer i primærhelsetjenesten, Nora Vårdcentral:
https://no.mediyoga.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/2012-mediyoga-mot-stress-pa-primarvardspatienter.pdf

Høyt blodtrykk:
https://no.mediyoga.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/yogaovningars-inverkan-pa-blodtrycket.pdf

Rehabilitering etter hjerteinfarkt:
https://no.mediyoga.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/positiva-effekter-av-mediyoga-pa-blodtryck-och-kortisolniva-i-saliv-sammenfatning.pdf

Hjerteflimmer:
https://no.mediyoga.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/paroxysmal-hjacc88rtflimmer-studie-2017.pdf

Les mer om MediYoga her: https://no.mediyoga.com/
Og om forskning gjort på Mediyoga: https://no.mediyoga.com/forskning/